Kalundborg Lyngs Beboerforening

FORMÅL

Kalundborg Lyngs Beboerforening, er en frivillig forening, hvor formålet iflg. § 1 i "Vedtægter for Kalundborg Lyngs Beboerforening" er, at varetage beboernes interesser overfor myndighederne, samt at administrere de fælles anliggender, som vedrører medlemmernes rettigheder og pligter.

Foreningens område er, fra Elmegade i nord til Engvejen i syd, d. v. s. Slagelsevej med tilstødende sideveje. Området kaldes også “Kalundborg Lyng”.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og er forfalden til betaling inden udgangen marts måned hvert år, og såfremt du ikke allerede er medlem af foreningen, så kontakt én fra bestyrelsen og bliv meldt ind.

Referat fra seneste generalforsamling vil kunne ses på foreningens hjemmeside.

Jo flere vi er jo stærkere er vi.

Nyeste kommentarer

04.02 | 12:15

Kære Hanne. det er os som takker, du fik helt frie hænder til at illustrere og...

05.02 | 19:45

Tusind tak til Hermann, for at han fik overtalt mig til at lave stenen. Det er jeg...

05.02 | 19:39

Til beboerforeningen Det er virkelig en stor ære, for mig at se hvor megen...